Офіційний дистриб'ютор в Україні

Публічна оферта

Загальні положення
1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією dermalogica.com.ua, далі по тексту - "продавець", укласти договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, далі по тексту - "договір", і розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://dermalogica.com.ua (далі- " Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття покупцем пропозиції продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати покупцем замовлення на умовах цього Договору, в терміни і за цінами, вказаними на інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Товар» - продукція по догляду за обличчям і тілом;
* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет Договору
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність покупця Товар, а покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
Цей договір регулює купівлю-продаж товарів в інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір покупцем товарів в інтернет-магазині;
- самостійне оформлення покупцем замовлення в інтернет-магазині;
- оплата покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;
- обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформления заказа
4.1. Покупатель имеет право оформить заказ на любой товар, представленный на Сайте Интернет-магазина и имеющийся в наличии.
4.2. Каждая позиция может быть представлена в заказе в любом количестве.
4.3. При отсутствии товара на складе, Менеджер компании обязан поставить Покупателя в известность (по телефону или через электронную почту).
4.4. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его товаром аналогичной модели, отказаться от данного товара, аннулировать заказ и получить возврат средств.

Порядок оплати замовлення
5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару в головному офісі компанії-М. Київ, вул. Ярославів Вал, 26 за готівковий розрахунок у Гривнях.
5.2. Оплата здійснюється он-лайн картками Visa / Mastercard. При не надходженні грошових коштів інтернет-магазин залишає за собою право анулювати Замовлення.

Умови доставки замовлення
6.1. Доставка товарів, придбаних в інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортної компанії Нова Пошта, де і проводиться видача замовлень.
6.2. Разом із замовленням покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:
7.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
7.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору.
7.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
- змінений виробником зовнішній вигляд товару;
- за незначну невідповідність колірної гами упаковки товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
- за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення і доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за передачу покупцем своїх мережевих ідентифікаторів-IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті dermalogica.com.ua 
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та подальшої оплати Товару) Покупець надає продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Покупцем оформленого в інтернет-магазині замовлення означає повну згоду покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.5. Фактичною датою Електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.6. Використання ресурсу інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для покупця є безкоштовним.
9.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення товару належної якості
10.1. Косметичні товари згідно чинного законодавства України поверненню не підлягають.

Термін дії договору
11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка надіслала пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки Товару, шляхом повернення грошових коштів
11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.